Wiadomości i Rozrywka

Gospodarka, Finanse, Portale Randkowe
Rok 2018 na rynku walutowym

Rynki walutowe określane są jako odbicie sytuacji w globalnej gospodarce. Jest to opinia nie do końca prawdziwa, ponieważ analiza rynku walutowego jest stosunkowo łatwa i powoduje to wyciąganie zbyt pochopnych wniosków, na podstawie prostych do wskazania zjawisk zaistniałych w gospodarce.

Tym niemniej, rynek walutowy i wartość walut można traktować jako specyficzną wycenę gospodarek, dzięki czemu można realnie przywiązywać wagę do wyciąganych na podstawie wartości walut wniosków. Jak kształtuje się rynek walut?

Wzrost płynności rynków walutowych

Na wstępie analizy trzeba zauważyć, że rynki walutowe są obecnie tak płynne, jak jeszcze nigdy dotąd. Forex praktycznie od początku powstania zorganizowanej wymiany walut uchodzi za wyjątkowo płynny i bezpieczny. Teraz ta płynność przeniosła się także na najniższy poziom wymiany waluty online, mowa tu o transakcjach pomiędzy osobami prywatnymi.

Odpowiadają za to internetowe kantory wymiany walut, takie jak kantor internetowy GieldaWalut.com, gdzie zastosowana wymiana walut online, to operacja bezpieczna i pozbawiona ukrytych kosztów. Jest to ważne dla analizy gospodarki, ponieważ zmniejszyło skalę spekulacji oraz sprawiło, że rynek walutowy lepiej oddaje faktyczny stan gospodarki krajowej.

Zachwiania wśród gigantów

Poprzednie lata pokazały wyraźne zachwiania wśród gigantów walutowych, czyli przede wszystkim dolara amerykańskiego, euro oraz funta brytyjskiego. Ostatnia z tych walut wyraźnie ucierpiała z powodu Brexitu, dolar jest bardzo nie stabilny ze względu na wojny handlowe USA, a euro poddane zostało zawirowaniom spowodowanym kryzysami migracyjnymi.

W chwili obecnej wygląda jednak na to, że wszystkie trzy waluty stabilizują swoją wartość, chociaż na innych poziomach niż przed zawirowaniami rynkowymi. Euro się umocniło, dolar i funt wyraźnie straciły na wartości, co pokazuje że ciężar gospodarki światowej przesunął się w kierunku starego kontynentu.

Kraje rozwijające się w odwrocie

Powyższe wnioski są ważne również z polskiego punktu widzenia, ale znacznie istotniejsze jest to, że polska waluta traci i będzie tracić względem wszystkich najważniejszych walut światowych. Gospodarka krajowa wyraźnie się chwieje, a w perspektywie kilkunastu miesięcy można spekulować, że polska waluta osiągnie najniższą wartość w porównaniu do głównych walut świata. Umocni się natomiast w stosunku do walut regionu oraz innych krajów rozwijających się.

Analitycy podkreślają, że sytuacja polityczna kraju i jej reperkusje mają wpływ na wartość waluty. Nie ulega także wątpliwościom fakt, iż podstawowym czynnikiem powodującym osłabienie polskiej waluty w strategicznej perspektywie czasowej, jest rozchwianie gospodarek w krajach rozwijających się. W złym stanie cały czas jest rosyjski rubel, ukraińska hrywna pozostaje inwestycją z czarnej listy, wyjątkowo zagrożona jest turecka lira, a waluty krajów takich jak Czechy czy Węgry są przez inwestorów traktowane z wyjątkowo daleko idącym sceptycyzmem.

Leave comment